Færre tros- og livssynssamfunn søkte om tilskudd

724 tros- og livssynssamfunn søkte om offentlig støtte i år.
Foto: Flickr
Antall tros- og livssynssamfunn som har søkt om offentlig støtte, sank i år sammenlignet med tidligere år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statistikken , som tar for seg tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, viser at det var 724 tros- og livssynssamfunn som søkte om offentlig støtte i år.

Helt siden 2012 har antallet økt årlig, men det er nå tilbake på samme nivå som 2014.

Den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar i år, har påvirket hvor mange samfunn som har søkt om offentlig støtte. Loven krever at et samfunn må ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer for å få støtte. Tidligere var det ikke en slik grense.

SSB-tallene viser at det i år er 680.000 medlemmer i samfunnene utenfor Den norske kirke. Dette er rundt 17.000 færre enn i 2020.

De fleste tros- og livssynsretninger opplevde en nedgang i antall medlemmer fra 2020 til 2021. Størst prosentvis nedgang var i islam, med 7 prosent. Buddhisme, bahá’i og kristendom har holdt seg forholdsvis stabilt, mens kategorien «andre» har økt med rundt fem prosent fra 2020 til 2021.