Kunsten å holde på de nyankomne

 
Foto: Claudio Castello
Også høyt kvalifiserte innvandrere sliter i noen tilfeller med å få innpass på det norske arbeidsmarkedet.

Gode jobb- og studiemuligheter trekker høyt kvalifiserte innvandrere og internasjonale studenter til Oslo. Men mange føler at de mangler sosialt fellesskap på arbeidsplassen eller i studiet, og kulturelle opplevelser sammen med venner og familie. Dette er dette som bidrar å skape tilhørighet i det norske. Flere av innlederne under gårsdagens Oslo Breakfast Club fortalte om en vanskelig integrerinsprosess i Norge, tross gode formelle kvalfikasjoner.  

Hvilke løsninger finner firmaer og studiesteder for sine utenlandske studenter og ansatte? I firmaet Silicon Labs har man såkalte “Foreigner´s Lunches” som skaper nettverk.

– Folk ønsker en håndfast oppskrift på hvordan de skal etablere seg i Norge. Uformelle nettverk er noe mange etterspør. Folk ønsker å vite helt enkle ting som hvordan man oppretter en bankkonto, kjøper leilighet, kommer i kontakt med internasjonale barselgrupper, sportsaktiviteter og frivillige organisasjoner.

Nyankomne som bestemt målgruppe
Film fra Sør, som starter sin 2014-festival om et par uker, satser sterkt på innvandrere og nynakomne som målgruppe.

– Et godt og inkluderende kulturliv er viktig for Oslo, og for at folk utenfra skal føle seg velkomne. Vi ser at kino er et lavterskeltilbud, og på vår festival er det en miks av etnisk norske og innvandrere blant publikum, forteller daglig leder Heidi Palm Sandberg.

En måte å nå publikummere på er gjennom nettverk, foreninger og organisasjoner.

– Å ha flere frivillige med innvandrerbakgrunn kan være med på å styrke festivalen. legger hun til.

Sosialisering gir suksess
Globetrotteren Jørn Lein-Mathisen (lengst til venstre på bildet) startet for tre år siden nettverket Oslo International Club and Hub. Det er et nettverk særlig for ressursinnvandrere, hjemvendte og ex-patmiljøet.

 
Foto : Claudio Castello

– Vi har 2000 medlemmer, hvor flesteparten er voksne over 30. 51 firmaer og 17 nasjonaliteter er samlet i et miljø som skaper sosialisering, og dermed også jobbmuligheter.

For hjemvendte og ressursinnvandrerne kan det ofte være vanskelig å skaffe seg et nettverk i Norge, hevder han.

– Som vi alle vet, er sosialisering viktig for å finne jobb og få etablert deg innenfor et kompetansemiljø i Norge. Hvis folk ikke trives, risikerer Norge å miste god og konkurransedyktig arbeidskraft til andre land. Oslo ønsker og trenger et internasjonalt businessmiljø, og vi er med på å gjøre dette arbeidet lettere.