Fokus på fattige tilreisende som en ressurs

Arbeidsinnvandrere fra EU-landene er blant gruppene i Norge med størst nød. Nå vil personer bak en toårig kampanje øke fokuset på disse (NB! Illustrasjonsbilde).
Foto: Illusjonsfoto: flickr.com
Hvordan møter det norske samfunnet de europeiske arbeidssøkerne som kommer hit på jakt etter bedre muligheter for seg og sin familie? Ofte viser det seg at det er disse som sliter mest i det norske samfunnet, mener nøkkelpersoner bak "Kom nærmere"-kampanjen.

Kampanjen ble lansert i 2012 med fokus på situasjonen for asylsøkere og papirløse. Norges Røde Kors, Frelsesarmeen, Norsk Folkehjelp, Caritas og Antirasistisk Senter viderefører nå kampanjen med å sette et fokus på en annen gruppe som lever i ytterkantene av det norske samfunnet, nemlig fattige tilreisende.

– EØS-regelverket åpner for at europeiske arbeidssøkere kan være i Norge i inntil tre måneder mens de leter etter arbeid. Hjelpetilbudet er imidlertid ikke tilrettelagt for at de skal være sikret verdige forhold i Norge mens de søker arbeid. At mange mennesker fra våre nærområder opplever et så hardt møte med Norge, er uverdig for dem, men også for oss, siden det gir et dårlig bilde av Norge, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

Heller tenk på mennesker som ressurs
Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, sier man fra kampanjens side først og fremst ønsker  å skape oppmerksomhet omkring den ressursen disse menneskene er.

– Vi har en litt for høy terskel i Norge for å ta imot arbeidssøkere med CV-er fra andre land, selv om CV-ene skulle være aldri så gode og relevante. Her går norske bedrifter simpelthen glipp av viktig kompetanse, sier Berglund Steen til utrop.no.

Hvorfor er det Norges oppgave å ta vare på disse menneskene mens de søker jobb?

– I utgangspunktet har arbeidssøkere som dette selvsagt ansvaret for seg selv, men det er simpelthen alt for grelt å se den kummerligheten disse menneskene ofte opplever i en av verdens rikeste byer. Noen ganger er det rett og slett rystende.

Foto. Arkiv.
Foto : Youtube screenshot

Ingen by for de mest ressurssvake
Oslo forblir dessverre en hovedstad med et svært begrenset tilbud for folk uten fast bopel, legger han til.

– Her er åpenbart rom for å styrke dette tilbudet, så folk faktisk kan bruke tiden på å søke arbeid, heller enn å løse daglige utfordringer med grunnleggende livsbehov. Det handler om deres verdighet, og om vår. Arbeidssøkere trenger å forstå at møtet med Norge kan være svært hardt. Vi trenger å forstå at det ikke er slik det bør være.

Ofte blir denne gruppen henvist til svært dårlige livsforhold mens de søker arbeid, fremhever han.

– Tilbudene er få og begrensede hva gjelder overnatting, mat og sanitære forhold. Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Norges Røde Kors og Caritas gir det de er i stand til å gi, men det er et absolutt minimum, spesielt med tanke på at pågangen er så stor.

– Bør bli mer bevisste
Hva kan norske myndigheter og frivillig sektor gjøre?

– Spesielt kan førstnevnte bli mer bevisste. Vi er simpelthen del av et mye større Europa, hvor mange etter finanskrisen sliter med arbeidsledighet og fattigdom. Hvordan vi velger å møte dem når de søker lykken hos oss, sier noe viktig om hvem vi er og hvem vi ønsker å være.