Søker Norges mest inkluderende skole til Benjaminprisen

F.v: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og Benjaminprisens juryleder Guri Hjeltnes.
Foto: Kollasje/Marte Garmann/HL-senteret
Siden 2002 har Benjaminprisen gitt 250 000 kroner og stor heder til utvalgte skoler som har jobbet aktivt mot rasisme og diskriminering. Nå søker juryen nye verdige kandidater.
33Shares

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby håper Benjaminprisen får inn mange forslag. Alle kan nominere skoler, og fristen er 17. oktober.

Hvert år deles Benjaminprisen ut til skoler som arbeider systematisk mot rasisme og diskriminering. Prisen bærer Benjamin Hermansens navn, og ble opprettet i etterkant av det rasistisk motiverte drapet på ham i 2001.

Imponert over fjorårets vinner

I 2020 var det Glemmen videregående skole i Fredrikstad som fikk Benjaminprisen. Juryens begrunnelse trakk fram at Glemmen myndiggjorde elevene ved å la elevene selv bruke egne ressurser best mulig. Det var kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som overrakte Benjaminprisen i 2020:

– Jeg var og er dypt imponert over det arbeidet som over lang tid er lagt ned på Glemmen videregående, mot rasisme og diskriminering. Det er viktig å løfte frem i lyset de skolene som jobber godt for å fremme toleranse og inkludering, så jeg håper Benjaminprisen 2021 får en stor bunke med innsendte forslag. Mange skoler i Norge er eksempler til etterfølgelse, og jeg oppfordrer alle som kjenner til en slik skole om å sende inn en nominasjon til Benjaminprisen.

Viktig å motivere skoler

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er sekretariat for prisen, og HL-senterets direktør Guri Hjeltnes sitter som juryleder. Hun mener prisen har en viktig signaleffekt:

– Benjaminprisen gir heder til en skole som arbeider mot den type holdninger som motiverte Benjamins drapsmenn, men minst like viktig er prisens hensikt om å motivere skoler over hele landet i det daglige arbeidet.

Hjeltnes forteller at prisens viktigste funksjon er bevisstgjøring:

– Det å lyse ut Benjaminprisen og be om forslag til kandidater er i seg selv et grep som bevisstgjør skoler, skoleledelse, elever og foreldre. Det er en oppfordring til å reflektere over hva som gjøres av arbeid mot diskriminering og rasisme på skolen i dag, og hva man kan bli bedre på. Det å motta denne prisen for skolens innsats har åpenbart betydning, men også det å foreslå en skole til Benjaminprisen har betydning, og til og med det å vurdere å foreslå en skole har en viktig, bevisstgjørende effekt.