Ny terrorlov lunkent mottatt

Vil ikke hindre "syriafarerne": flere instanser her hjemme gir uttrykk for skepsis i forhold til regjeringens forslag om ny terrorlov (NB! Illustrasjonsbilde).
Foto: Illusjonsbildet: Freedom House/Flickr.com
At rundt 60 norske statsborgere har reist fra Norge til Syria og Irak for å kjempe for IS, er grunnen til at PST har ønsket en lov som kriminaliserer fremmedkrigere. Nå møter lovforslaget motstand fra flere hold.

I sommer la justisminister Anders Anundsen (Frp) fram et lovforslag som skal forhindre at nordmenn verver seg til væpnet konflikt i utlandet. Lovforslaget kriminaliserer rekruttering til, og deltakelse i væpnet konflikt som en del av ikke-regulære styrker. Forslaget kom etter at rundt 50-60 personer de siste tre årene har reist fra Norge til Syria og Irak for å delta i borgerkrigen.

Advokatforeningen advarer i sitt høringssvar mot å tro at ekstreme holdninger kan bekjempes med strenge straffer, skriver Aftenposten.

Flere er skeptiske
KRÅD, det kriminalitetsforebyggende råd, som har forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme som et av sine arbeidsområder, er også skeptiske.

– Når det gjelder de som reiser til Syria, eller andre voldsrammede konfliktområder, som fremmedkrigere, så er de antakelig drevet av en sterk overbevisning om at de gjør det rette. Den religiøse dimensjonen må antas å være svært sterk faktor i den ideologiske holdningen, skriver rådet i en uttalelse.  

Forslaget virker også dårlig forberedt fra departementets side, er tonen Mads Harlem, seksjonsleder for politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors overfor Klassekampen.

– Vi frykter at disse lovendringene blir så generelle at de kan kriminalisere langt flere enn hva intensjonen kanskje er.