Vil fremme raskere bosetning

 
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Regjeringen øker integreringstilskuddet til kommunene med 50 millioner kroner for å bidra til raskere bosetting og bedre resultater i introduksjonsordningen, viser tallene fra det nyutgitte statsbudsjettet. 
0Shares

– Rask bosetting er viktig for at flyktninger med lovlig opphold kan starte sine liv i en ny hjemkommune. Jo raskere dette skjer desto raskere kan de bidra med sine ressurser i arbeidslivet og lokalsamfunnet. Bosetningen ved utgangen av september er 19,2 prosent høyere enn på same tid i fjor. Vi må fortsette dugnaden sammen med kommunene, seier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) til regjeringen.no.

Integreringstilskuddet skal gi kommunene en rimeleg kostnadsdekning for bosetning av flyktninger, og bidra til at kommuene kan tilby gode introduksjonsprogrammer.

Ved inngangen til oktober venter omlag 5 148 personar i mottak på å bli bosatt. Prognosene for 2015 viser at det er behov for å bosette om lag 11.000 flyktningar i norske kommuner.

Øker støtte til funksjonshemmede flyktninger
Regjeringa foreslår også å øke tilskuddet til bosetning av personer med alvorlige funksjonshemminger og/eller atferdsvansker gjennom toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tenester. Tilskudder skal bidra til raskere bosetning av flyktninger som trenger særskilt oppfølging eller tilrettelegging i kommunene.