Flere uttransporteringer og økte bevilgninger til PST

Hassan Yusuf har bodd store deler av livet i Norge. Likevel ble han utvist fra landet
Foto: Scanstockphoto
Utenlandske borgere som er dømt for kriminelle forhold og personer uten lovlig opphold skal returneres raskere. Samtidig får Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) 8,8 millioner kroner til kampen mot radikalisering.
0Shares

En justissektor med høyere grunnbemanning, raskere returer og bedre beredskap. Slik er stikkordene for justisbudsjettet 2015.

– Gjennom budsjettforslaget tar regjeringen viktige grep for å skape et tryggere samfunn. Vi øker bevilgningene til mer politi, en mer effektiv straffesakskjede, flere og raskere returer og bedre beredskap, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) til regjeringen.no.

Gjennom det nye budsjettet vil foreslår derfor å bevilge om lag 82 millioner kroner til gjennomføring av 1100 flere uttransporteringer og til å styrke ID-arbeidet i politiet. Samlet legges det opp til at minst 10100 skal returnere i 2015, fordelt med 7800 tvangsreturer og 2300 assisterte returer.

Øker PSTs budsjett
For å øke sikkerheten og bedre beredskapen foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 68 millioner kroner. 8,8 millioner av disse vil brukes for å styrke PSTs spaningsarbeide og informasjonsinnhenting på nye kommunikasjonsplattformer og andre radikaliseringsarenaer.

Får mer i kampen for sikkerhet og mot radikalisering: Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) får 68 millioner kroner i økt støtte i forhold til 2014.
Foto : Politiets sikkerhetstjeneste

Regjeringen foreslår samtidig:

– 49 millioner kroner til 90 nye plasser på Politiets utlendingsinternat på Trandum.
– Å øke bevilgningen til politiet med 20 millioner kroner for å returnere utlendinger uten lovlig opphold som begår kriminalitet.
– Å øke bevilgingen med 19 millioner kroner til kapasitetsutvidelser og drift av nytt transittsenter på Oslo lufthavn på Gardermoen.
– 13 millioner kroner for å øke antallet assisterte returer med 200 personer.