– Still krav om barneomsorg i utviklingsland

 
Foto: SOS Barnebyer
– Regjeringens satsing på utdanning i utviklingsland er prisverdig, kunne Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, kommenterte som reaksjon på på gårsdagens statsbudsjett. 
0Shares
Han mener dette må gå hånd i hånd med en sterkere satsing på barneomsorg i utviklingspolitikken.
 
– Norge må stille strengere krav til våre samarbeidsland. På verdensbasis lever 160 millioner barn uten voksne omsorgspersoner. Bistandsbudsjettet må rettes mer inn mot disse sårbare barna, sier han til NTB. 

Grønnern (bildet) er glad for den storstilte satsingen på utdanning i utviklingsland.

– Utdanning står sentralt i SOS-barnebyers arbeid, sier han. SOS-barnebyer er til stede i 134 land og territorier over hele verden, og sikrer tilgangen til utdanning for de mest marginaliserte barna gjennom å styrke familiene deres, støtte lokalsamfunn og elever med bøker, utstyr og kompetanse, og gjennom å drive egne skoler der andre skoletilbud mangler.

– Utdanning er en forutsetning for stabilitet og langsiktig utvikling. Men et trygt hjem er en forutsetning for at utdanningen skal bli vellykket. Regjeringens satsing på utdanning bør derfor ta et tydeligere ansvar for de millioner av barn som i dag står uten tilstrekkelig foreldreomsorg, mener han.