Kamp mot ekstremisme er kamp mot islamisme

 
Foto: Fanney Antonsdottir
Er islam årsak til fremveksten av voldelig radikalisering? Er islam voldelig?

Siden 11. september 2001 har verden vært vitne til økende radikalisering. Og radikalisering og voldelig ekstremisme med utspring i islamisme har fått internasjonal oppmerksomhet igjen. Hvorfor blir noen radikalisert? Er islam årsak til fremveksten av voldelig radikalisering? Er islam voldelig?

– Vi må jobbe sammen med de moderate kreftene for å knekke det radikale miljøet, på samme måte som vi greide det med nynazistene. For det er betydelige likhetstrekk. Både da og nå er det en elite på toppen som tilbyr en ideologi og en følelse av tilhørighet til sinte unge menn. Hvis vi greide det med nynazistene, er det ingen grunn til at vi ikke kan greie det med islamistene, sa statsminister Erna Solberg da hun la fram regjeringens 30-punkts plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Ressurssterke ledere
Flere rapporter og undersøkelser støtter opp om Solbergs forståelse av årsaker til radikalisering. Sosioøkonomisk bakgrunn, utdanning, familiestatus, integrering i lokalsamfunnet og rulleblad nevnes som viktige kjennetegn både for høyre- eller venstreorienterte ekstremister og ultranasjonalistiske grupperinger, ifølge rapporten “Radicalisation Processes – Leading to Acts of Terrorism” utarbeidet av Europakommisjonen.

Jeg vil hevde at islam alene ikke bidrar til ekstreme ideologier, men at islam i større grad er et verktøy som ekstremistledere vet å utnytte.

I denne utgaven av Utrop har jeg hatt mulighet til å intervjue tidligere LTTE-soldater i Sri Lanka som forteller om hvorfor de lot seg rekruttere til krig. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) var en av de mest fryktede gruppene i Sør-Asia. De er verken muslimer eller hinduekstremister, men likevel klarte lederen å utforme en ideologi, og deretter å få rekruttert et stort antall unge som soldater. På samme måte som med islamistene er det slik at en effektiv organisasjon både har utdannede, ressurssterke og karismatiske ledere og toppledere, mens fotsoldatene læres opp til lydighet og til å utføre ordrer uten å stille spørsmål. Etter hvert internaliserer de ideologien. 

Misforstått sammenheng
Derfor er det vanskelig å identifisere potensielle terrorister basert på bare terroristprofiler, noe som også bekreftes av Europakommisjonens rapport. De kan like gjerne være en ressurssterk elite på toppen som ikke passer inn tradisjonelle forståelser av hvem som blir terrorist. 

Imidlertid ser det ut til at mange samfunnsdebattanter, deriblant Lars Akerhaug, Hans Rustad og Hege Storhaug og flere andre stadig vekk utpeker islams indre ideologi som den voldsfremmende årsaken. Basert på intervjuer og erfaringer jeg gjorde i Sri Lanka, kan unge sinte menn radikaliseres inn i en hvilken som helst ideologi med eller uten religion dersom de sosiale faktorene og personlige motiver er tilstede.

Nødvendig islam-reform
Jeg vil hevde at islam alene ikke bidrar til ekstreme ideologier, men at islam i større grad er et verktøy og en metode som ekstremistledere vet å utnytte. Derfor er det like viktig å systematisk dekonstruere ekstremistenes ideologi og motbevise hvert eneste argument slik de 120 muslimske lærde gjorde da de skrev åpent brev til lS.

Det betyr ikke at vi skal la være å se kritisk på en rekke tolkninger av Koranen som i dag undertrykker barn, frie ytringer og er diskriminerende mot kvinner. En modernisering av islam er helt nødvendig. Og om enkelte moderate krefter er kloke, vil de benytte anledningen nå når hele verden, inkludert anerkjente muslimske lærde og vitenskapsfolk, tydelig har tatt avstand fra Islamsk Stats ideologi. Koranen kan man ikke forandre på, men man kan få større gehør for alternative tolkninger av denne boken. Og omstendighetene for å forandre holdninger hos muslimer ligger nå godt til rette.