Statsbudsjettet 2022:

Etterlyser styrking av integreringsfeltet etter pandemien

Seniorrådgiver i Caritas Norge, Kristin Velure Strøm, vil ha styrking av integreringsfeltet.
Foto: Caritas Norge
Caritas er positive til Statsbudsjettets forslag om å videreføre klippekortordningen, men mener tilbudet overfor arbeidsinnvandrere trenger ytterligere styrking.
24Shares

Regjeringen foreslår en videreføring av klippekortordningen på 30 mill. kroner for 2022, noe som vil sikre språkopplæring til 3 000 personer som enten ikke har eller har brukt opp sin rett på norskopplæring.

Caritas er positive til forslag om å videreføre klippekortordningen, men skuffet over at den ikke styrkes gitt at tilbudet så langt har vist seg viktig for mange i målgruppen.

– Koronapandemien har tydeliggjort behovet for en betydelig satsning på norskopplæring for innvandrere. Språk er sentralt for aktiv deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, og vi som samfunn har mye å vinne på at flere som bor i Norge snakker godt norsk. Caritas er skuffet over at regjeringen ikke velger å styrke klippekortordningen i statsbudsjettet. På sikt vil det også være behov for mer bærekraftige, og helst lovfestede, løsninger, sier seniorrådgiver i Caritas Norge, Kristin Velure Strøm.

Styrker sivilsamfunnets rolle

Frivillige og innvandrerorganisasjoner har under pandemien spilt en viktig rolle for å nå ut med informasjon til ulike innvandrergrupper over hele landet. Samtidig viser erfaringene under pandemien at sivilsamfunnet fremdeles har stort ubenyttet potensiale, og over tid mener vi denne satsningen bør styrkes ytterligere.

– Det er positivt at regjeringen i sitt forslag legger vekt på at friske midler til frivillige organisasjoner skal bidra til å øke frivillig aktivitet over hele landet. Frivilligheten og sivilsamfunnet er helt sentralt i integreringsarbeid, men det må sikres at flyktninger, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper i hele landet har mulighet til å benytte seg av frivillige aktiviteter, sier Velure Strøm.