Den nye loven gjelder for personer som får oppholdstillatelse etter 1. januar 2021 eller personer som har fått oppholdstillatelse før nyttårskiftet, men som kommer til Norge etter 1. januar 2021.
Inntektsgrensa for fri rettshjelp har vært den samme siden 2009. Det vil Erna Solbergs regjering gjøre noe med i sitt siste statsbudsjett.
51Shares

Regjeringen foreslår å heve inntektsgrensene for fri rettshjelp med 10 prosent i statsbudsjettet tirsdag. Dette skriver Høyre, Venstre og KrF i en pressemelding.

Fri rettshjelp betyr du får hjelp fra en advokat. Men du må ikke betale mange penger for hjelpen. Du må betale en egenandel. Har du i dag en bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du ikke betale for hjelpen.

– Grensen for å få fri rettshjelp har vært så lav at det i praksis ikke har vært mulig for særlig mange å benytte ordningen. Dette lovet vi å gjøre noe med, og nå gjør vi det, sier justispolitisk talsperson Peter Christian Frølich i Høyre.

I dag har 8,5 prosent av den voksne befolkningen krav på behovsprøvd rettshjelp. Dette er nesten 50 prosent færre siden 2009. 

ORDLISTE

heve: øke, gjøre større, høyere

egenandel: en del av noe, her betyr det en del av summen

bruttoinntekt: det totale beløpet for inntekt

særlig: spesielt

benytte: bruke

talsperson: en person som snakker for en organisasjon, sak

behovsprøve: undersøke om en person trenger økonomisk hjelp eller annen hjelp før hjelpen kommer