Rapportlansering: Omfang av negativ sosial kontroll

0Shares

Arbeid mot negativ sosial kontroll har blitt et stadig mer sentralt tema i integreringspolitikken de siste årene. For å kunne motarbeide og forebygge negativ sosial kontroll er det behov for bedre styringsinformasjon. Blant annet er det nødvendig med bedre data om omfanget av negativ sosial kontroll for å kunne målrette innsatsen for å forebygge og motvirke slikkontroll.

Under arrangementet presenteres rapporten “Omfang av negativ sosial kontroll” som Proba samfunnsanalyse har utarbeidet for IMDi.

Rapporten inneholder en kunnskapsoppsummering av kvantitative studier om negativ sosial kontroll. Studien presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse til elever ved 1. og 2. trinn ved videregående skoler i alle fylker i Norge.

I tillegg presenteres IMDis egen tallrapportering for minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for første halvdel av 2021.

Arrangementet blir strømmet. 

Program

  • Velkommen og innledning ved Libe Rieber-Mohn, Direktør for IMDi
  • Hovedfunn fra MRs tallrapportering for første halvdel av 2021 ved minoritetsrådgiver Mona Ibrahim Ahmed i Avdeling MR og forebygging, IMDi
  • Hovedfunn fra IRs tallrapportering for første halvdel av 2021 ved seniorrådgiver Gloria O. Hellerud i Avdeling MR og forebygging, IMDi
  • Hovedfunn fra “Omfang av negativ sosial kontroll” ved forsker Kaja Meeg Valvatne, Proba samfunnsanalyse
  • Kommentar fra forsker Jon Horgen Friberg, Fafo
  • Veien videre ved avdelingsleder Kristin Bach Skaset i Avdeling MR og forebygging, IMDi

Tid: 19.10, kl. 10.00
Sted: Nettarrangement