Mange kriser har blitt avverget ved at ledere i tros- og livssynssektoren har hverandres telefonnumre lagret på mobilen, skriver artikkelforfatterne.
Foto: The Church Times
Oslo får en organisasjon der det skal samarbeides om tro-og livssynsmangfold – det kan avverge kriser, skriver Ingrid Rosendorf Joys og Djamel Selhi i dette innlegget. 
503Shares
Latest posts by Ingrid Rosendorf Joys og Djamel Selhi (see all)

 
Ingrid Rosendorf Joys     Djamel Selhi

Ingen annen by har et like stort tros- og livssynsmangfold som Oslo. Byen trenger, og fortjener, en organisasjon hvor dette mangfoldet samles og det kan arbeides sammen om felles utfordringer, interesser og mål. 

Tatt av tros- og livssynssektoren

Det får Oslo neste uke. Den 21. oktober blir Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo (STLO) stiftet i Oslo rådhus. 

Alle hovedstadens tros- og livssynssamfunn er invitert til å ta del i dette viktige samarbeidet. Så langt har 21 trossamfunn og 3 livssynssamfunn takket ja til å være med å gjøre Oslo til en enda bedre by å bli født inn i, leve- og dø i, uavhengig av ens tro eller livssyn. 

Det skulle bare mangle. Initiativet til STL Oslo er tatt av tros- og livssynssektoren selv, basert på grundig kartlegging av behov og ønsker fra tros- og livssynssamfunnene i Oslo. Kommunen har bidratt med tilrettelegging og finansiering. 

Mange kriser avverget gjennom dialog

Kan hende er det noe skremmende ved å delta i et slikt samarbeidsråd. Medlemssamfunnene er såpass ulike med hensyn til verdensbilde, verdier og lære at disse i flere tilfeller kan sies å være gjensidig utelukkende. 

Dialogarbeidet går ikke ut på å komme til noen felles forståelse i læremessige spørsmål

Det spiller imidlertid liten rolle. STL Oslo er nemlig ikke en økumenisk organisasjon, eller en teologisk nemnd av noe slag. Dialogarbeidet går ikke ut på å komme til noen felles forståelse i læremessige spørsmål. 

STL Oslo er derimot et uenighetsfellesskap, hvor medlemssamfunnene får anledning til å bli bedre kjent med hverandre. At det er uhyre verdifullt vet vi av erfaring fra STL sentralt, og fra de øvrige dialogorganisasjonene som finnes i andre deler av landet. Mange kriser har blitt avverget ved at ledere i tros- og livssynssektoren har hverandres telefonnumre lagret på mobilen. 

Vær med å skrive Oslo-historie!

Vi vet også at tros- og livssynssamfunn deler mange utfordringer og interesser, til tross for de store ulikhetene dem imellom. I STL Oslo får de en anledning til å arbeide sammen om felles mål. Det gir resultater. 

Tros- og livssynssamfunnene i hovedstaden bør kjenne sin besøkelsestid. Fristen for å være med på den historiske etableringen av STL Oslo går ut torsdag 14. oktober. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.