Ti prosent mer til bistand

Regejringen øker bistanden i neste statsbudsjett.
Foto: Flickr
Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder til 41,9 milliarder kroner i den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett.
137Shares

Økningen innebærer at regjeringen når målet om å bruke ett prosent av antatt bruttonasjonalinntekt på bistand.

Hver femte bistandskrone, rundt 8,2 milliarder kroner, er øremerket til ulike klimatiltak i budsjettforslaget.

To milliarder kroner settes av til et klimafond som skal investere i fornybar energi i utviklingsland.