Statsbudsjettet 2022:

Helsingforskomitéen savner satsing mot høyreekstremisme

Helsingforskomitéens generalsekretær Geir Hønneland vil ha en egen satsning mot høyreekstremisme i form av et nytt menneskerettighetsprogram for Europa.
Foto: nhc.no
– Vi er glade for at innsatsen for sivilsamfunnet innen våre geografiske områder, prioriteres, ikke minst arbeidet med dokumentasjon og rettsforfølgelse av brudd på menneskerettigheter, uttaler generalsekretær Geir Hønneland i en kommentar til statsbudsjettet.

Helsingforskomité er tilfreds med at regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til en fortsatt satsing på demokrati og menneskerettighet. Men på noen områder savner komiteen en tydeligere satsing.

– Vi savner at Norge utvikler egen politikk på området og får med seg andre land, og regjeringen bør etablere en kanal slik at sivilsamfunnsorganisasjoner kan spille inn saker. Vi savner også en tydeligere budsjettprioritering av etterforskning og rettsoppgjør mot enkeltpersoner som står bak alvorlige brudd på menneskerettighetene, sier Hønneland via en pressemelding.

Forverret demokrati-situasjon

Situasjonen i mange stater i dagens Europa er preget av ekstrem ulikhet, demokratiets tilbakegang, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd.

Land som Ungarn kveler sivilsamfunnet ved at EØS-midlene stoppes. Mens i Polen har ny lovgivning gjort at dommere har mistet sin uavhengighet, og en rekke kommuner har blitt erklært som lhbti-frie soner.

– Vi har ønsket oss en egen satsning mot høyreekstremisme i form av et nytt menneskerettighetsprogram for Europa, ikke minst på grunn av situasjonen i Ungarn og Polen, hvor blant annet sivilsamfunnsorganisasjoner rammes hardt. Dette har vi utfordret både sittende og kommende regjering på. Dette vil vi spille inn i det videre budsjettarbeidet.