Horne møtte innvandrerkvinner

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne utvekslet kunnskap med (f.v.) Ayaan Yasiin, Ruth Paintsil og Kadra Ahmed Noor fra Kirkens Bymisjons ressurssenter, PMV.
Foto: PMV
Kvinnene på Primærmedisinsk verksted (PMV) møtte barneminister Solveig Horne (FrP) for å fortelle hvordan vordan de bygger bro mellom innvandrermiljøene og barnevernet.
0Shares

Frykten for barnevernet er stor i innvandrermiljøene. Det samme er uvitenheten om hvordan barnevernet jobber. Derfor arbeider kvinnene på Primærmedisinsk verksted (PMV) for å bygge ned engstelsen og bygge opp kunnskapen.   

PMV har de siste to årene kurset 25 ressurspersoner i ulike innvandrermiljøer til å bli «kulturelle tolker», slik at de kan veilede sine landsmenn i møte med NAV, barnevernet og resten av det norske hjelpeapparatet. Kunnskap om barnevernet spiller en viktig rolle i brobyggerarbeidet. 

– Arbeidet deres er viktig for å forklare minoritetsfamilier hva barnevernet gjør, og at det er til for å hjelpe. Og så jobber vi med å sørge for at kunnskapen om minoritetsspørsmål blir større i barnevernet, sa Horne da hun i dag fikk høre om senterets arbeidsformer. 

Kurser og informerer
I tillegg til å utdanne brobyggere, har PMV også startet kurs om norsk barneoppdragelse og et kurs direkte rettet mot foreldre med barn i barnevernet. En informasjonsguide på internett om barnevernet er også under utvikling.

I noen tilfeller har senterets somalisktalende kvinner hatt telefonkontakt med personer som er på vei til Norge, for å gi engstelige foreldre informasjon om systemet før de kommer til landet. Og senterets åpne kafé fungerer som en arena der forholdet til barnevernet blir diskutert og tilliten til det norske hjelpeapparatet blir bygget.

Svært forskjellig mottakelse
Ministeren var interessert i å høre hvordan minoritetskvinner opplevde kontakten med barnevernet. Svaret var at de ble tatt imot på svært forskjellige måter: Noen kontorer har tillit til klientene og ønsker de kulturelle tolkene velkommen. Andre har veldig liten tillit til brukerne og brobyggerprosjektet.

Selv mente Solveig Horne at hun hadde et godt utbytte av besøket.

– Jeg var ikke kjent med PMVs arbeid, og synes det er viktig å komme hit og lære. Vi klarer oss jo ikke uten de frivillige organisasjonene, sa Horne.