Setter mer pris på livet etter bombeangrepet

Området rundt Regjeringskvartalet og VG-huset er hermetisk lukket med politisperringer.
Foto: Claudio Castello
Mange av de ansatte i regjeringskvartalet opplevde seg sterkere og mer fornøyde med livet  etter 22. juli-terroren. For noen av disse er opplevelsen av vekst forbundet med stressreaksjoner, skriver forskning.no.

Forskerne ønsket å se nærmere på om det er ulike grupperinger av mennesker som opplever forskjellige mønstre av posttraumatiske reaksjoner.  

Tidligere studier, som har fokusert på sammenhenger mellom posttraumatisk stress og posttraumatisk vekst, har nemlig funnet sprikende sammenhenger. 

– I noen studier ser det ut som at mennesker som opplever stress også opplever vekst, i andre studier er det de som ikke opplever stress som opplever vekst, og det er også studier der det ser ut som at disse to fenomenene oppstår uavhengige av hverandre, sier Marianne Skogbrott Birkeland, forsker ved NKVTS til forskning.no.

Ulike reaksjonsmønstre
For det første var det en gruppe som verken opplevde posttraumatisk stress eller vekst. Mange av disse var heller ikke tilstede i regjeringskvartalet da bombeangrepet skjedde.

En anenn stor gruppe opplevde lavt nivå av posttraumatisk stress, men samatidig et høyt nivå av posttraumatisk vekst. En tredje gruppe opplevde høyt nivå av posttraumatisk stress. De fleste av disse rapporterte samtidig at de opplevde å ha vokst på opplevelsen, spesielt når det gjelder det å sette mer pris på andre mennesker og livet generelt.

– Folk reagerer ulikt på traumer. De fleste som opplever mye plager rapporterer også å ha vokst på det. I tillegg er det en ganske stor gruppe som opplever å ha vokst på hendelsen på tross av at de ikke var tilstede, sier Birkeland til forskning.no.

Les hele saken her.