Lysbakken: – For mye grått og for lite rødt og grønt i regjeringsplattformen

Audun Lysbakken mener at at Hurdalsplattformen er preget av før mye grå og ikke nok rødt og grønt.
Foto: Janet Ohemeng
SV-leder Audun Lysbakken mener Hurdalsplattformen er for dårlig på klimatiltak og fordelingspolitikk.

– I denne plattformen er det for mye grått og for lite rødt og grønt, men SV kommer til å bidra med mer kraftfull politikk for rettferdig fordeling og miljø hvis regjeringen kommer til oss for å forhandle, sier Lysbakken.

Han peker blant annet på utfasing av kommersielle aktører i barnevernet, innføring av skolemat og gjenetablering av et høyskoletilbud i Nesna som gode trekk, som også SV har støttet tidligere. Her garanterer SV allerede nå at de vil danne flertall i regjeringen.

Overfor NTB understreker Lysbakken at han først og fremst er misfornøyd med ting som mangler.

– Men vi er tilhengere av mange av de konkrete tingene som står i plattformen, sier han.

– Klima- og naturkrisen kan ikke løses med god retorikk og fine ønsker, sier Lysbakken.

Til NTB sier han det enda tydeligere:

– Det er bra at det kommer et klimabudsjett, men utfordringen er at man må sikte seg inn på å nå klimamålene. Det er hovedmangelen her. Hvis ikke man legger til vesentlig flere klimatiltak, når man ikke klimamålsettingene, sier SV-lederen.

Han understreker at SV vil være et uavhengig opposisjonsparti i Stortinget og advarer den nye regjeringen mot å skuffe velgerne. Han kritiserer Hurdalsplattformen for å være særlig svak på sakene som handler om klima og økonomiske ulikheter.

Til NTB legger han til at økte skatter ikke bare bidrar til å finansiere SVs ønskede velferdstiltak.

– Den største grunnen til at forskjellene øker i Norge nå, er at de rikeste drar ifra. Man må faktisk øke skattene på toppen, sier han.

– SV vil møte regjeringen konstruktivt hvis den søker samarbeid med oss. Men et samarbeid vil også bety at regjeringen må endre kurs i saker som er viktige for SV, sier Lysbakken.

Enig med Lysbakken

Mohamed Abdi er enig.

– Dette er IKKE en rødgrønn regjeringsplattform. Men grå greie også kjent som sentrumshelvete. Håper opposisjonen fra venstresiden bruker de neste 4-årene på å presse disse to partiene til venstre. Det trengs etter 8 år med Erna og Co. Husk: De er mindretallsregjering, skriver han i et Facebook-innlegg.

Fornøyd med delene av Hurdalsplattformen

– Nå har jeg lest de delene av Hurdalsplattformen som handler om innvandring og integrering, og jeg må ærlig si at jeg er superfornøyd, skriver Agenda-rådgiver Sylo Taraku i et Facebook-innlegg.

Han er fornøyd med at flyktningpolitikken blir mye mer solidarisk med minst 5 milliarder som øremerkes til flyktninger ute i verden og at Norge skal hjelpe de fattige landene som tar imot mange flyktninger slik at rettighetene til flyktninger blir bedre ivaretatt.
Sylo Taraku er fornøyd med punktene som gjelder innvandring og integrering.
Foto : Maru Sanchez Lopez
Videre skriver han at når det gjelder integrering, så er han spesielt glad for to av punktene i Hurdalsplattformen.
– Det ene er at den nye regjeringen ønsker å styrke de frivillige organisasjonenes rolle i integreringsarbeidet; Det andre at man skal unngå at nyankomne flyktninger bosettes i områder med store levekårsutfordringer. Dette er viktig for å forebygge etnisk og sosial segregering, skriver Taraku.