Flere søker asyl i Tyskland

100.278 har søkt asyl i Tyskland sålangt i år, viser offetnlig statistikk.
Foto: Claudio Castello
Antallet som søker asyl i Tyskland har i år økt med 35,2 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra myndighetene.

I årets første ni måneder var det 100.278 som søkte asyl i Tyskland, ifølge Det føderale kontoret for migrasjon og flyktninger (Bamf).

Dette var langt flere enn i samme periode i fjor, da koronapandemien gjorde at mange land stengte grensene og flytrafikken stanset opp. Antallet som søkte asyl i Tyskland falt jevnt i årene 2016 til 2020.

Hver femte asylsøker, 19,5 prosent, var mindreårig, viser tallene fra Bamf.

De fleste som har søkt om asyl i Tyskland i år, er krigsflyktninger fra Syria. 40.472 syrere har søkt asyl, en økning på 57,1 prosent fra samme periode i fjor.

15.045 afghanere har også søkt asyl, en økning på 138 prosent, og 8.531 irakere har søkt asyl, en økning på 22,2 prosent.