Oslos dialoggruppe for tros- og livssynssamfunn etableres

Gjennom STL Oslo vil de ulike menighetene og livssynssamfunnene bli bedre kjent med hverandre, sier generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.
Foto: Evelyn Pecori
STL Oslo, opprettes etter anbefaling fra Oslos egne tros- og livssynsutvalg, som ble satt ned i 2019.

Utvalget skulle blant annet «gjennomgå dagens tros- og livssynspolitikk, og gi anbefalinger for fremtidens politikk på feltet». En av anbefalingene var en slik dialoggruppe, noe som var bakgrunnen for at STL satte i gang arbeidet med å etablere et eget STL Oslo, ifølge Vårt Land.

Torsdag denne uken er det stiftelsesmøte, og STL opplyser at det er 37 trossamfunn og tre livssynssamfunn som er påmeldt oppstartsmøtet.

– Dette er en organisasjon som er ønsket av både kommunen og tros- og livssynssamfunnene selv. Gjennom STL Oslo vil de ulike menighetene og livssynssamfunnene bli bedre kjent med hverandre. Det vil gjøre dem bedre rustet til å løse felles utfordringer, og det vil bli lettere å bistå kommunen med å realisere visjonen om det livssynsåpne samfunnet i Oslo, sier generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys i meldingen.