Barn på Oslos østkant deltar mindre på faste fritidsaktiviteter

group pre-teen School Pupils Outside of the Classroom

Foto: Adobe Stock
Det er store forskjeller mellom bydelene når det gjelder hvor mange som deltar i organiserte fritidsaktiviteter, viser undersøkelse.

Ung i Oslo 2021: Barn i Oslo lever stort sett gode liv i hele byen, men det er store forskjeller mellom bydelene når det gjelder hvor mange som deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

– Det var også overraskende hvor lite barns selvrapporterte livskvalitet varierer mellom bydelene, sier prosjektleder Anders Bakken ved NOVA, som er ansvarlig for undersøkelsen som OsloMet har gjort på oppdrag fra Oslo kommune.

Likevel er det ett område som skiller seg imidlertid ut med store sosiale forskjeller.

Tidligere Ung i Oslo-undersøkelser har vist store sosiale forskjeller i hvor mange ungdommer som er med i organiserte fritidsaktiviteter.

Nå finner forskerne at forskjellene også er store for 10-12-åringer. Mens nesten alle barn i Bydel Nordre Aker er med på en eller flere faste fritidsaktiviteter, gjelder dette halvparten av barna i Bydel Stovner.

Tydeligst forskjell i den organiserte idretten

De sosiale forskjellene er tydeligst i den organiserte idretten, men barn i de mest ressursrike byområdene er også oftere med i de kulturorienterte aktivitetene som teater og dans. Å spille et instrument eller synge er derimot mest utbredt i flere av de indre bydelene, og det er flest barn på østkanten og i enkelte indre bydeler som deltar i fritidsklubb og religiøse aktiviteter.

– Idretten viser den største forskjellen, og det har noe å gjøre med tilgjengeligheten. Oslo-vest har historisk sett hatt sterkere idrettstilbud, mens Oslo-øst har mye lengre tradisjon med fritidsklubbene, sier Anders Bakken til Utrop.

– Vi hadde ikke trodd at de sosiale forskjellene i idretts- og kulturorienterte aktiviteter skulle være så store allerede på barnetrinnet, sier Bakken.
Foto : StudioVest/OsloMet

Både innvandringsbakgrunn og familiens sosio­økonomisk status har mye å si for deltakelsen. Blant barna med norskfødte foreldre og som også har høy sosio­økonomisk status, er 88 prosent med på faste fritidsaktiviteter. Blant barn med to utenlandsfødte foreldre med lav sosioøkonomisk status gjelder det 48 prosent, viser undersøkelse.

Regjeringen jobber med å senke terskelen

– Regjeringen vil utvide fritidskortet for å senke den økonomiske terskelen for at barn kan delta i fritidsaktiviteter, sa Kong Harald under Kongens trontale ved 166. Stortingets åpning forrige uke.

Du kan lese mer her og lese rapporten her.

Statistikk fra SSB viser også til forskjeller i Oslo.