Kongen åpnet sametinget: – Klimaendringene rammer urfolk spesielt hardt

Klimaendringene rammer de arktiske områdene og urfolk spesielt hardt, sa Kong Harald under åpningen av Sametinget.
Foto: Kongehuset
Kong Harald trakk blant annet fram klimaendringene og samehets da han åpnet det 9. sametinget i Karasjok.

– Vi ser i dag flere eksempler på at klimaet er i endring. Klimaendringene rammer de arktiske områdene og urfolk spesielt hardt. Samer som arbeider i tradisjonelle naturbaserte næringer, opplever at forutsetningene er under endring, sa kongen i sin tale til de 39 folkevalgte sametingsrepresentantene.

Til stede i salen var også kronprins Haakon.

Kongen trakk fram erfaringer med ekstremvær i samiske områder i 2020, både mildvær, kulde og store mengder is og snø.

– Reindriftssamfunnet la ned en stor innsats for å redde dyrene sine, sa han.

Kongen rettet også oppmerksomheten mot samer som har stått fram og fortalt om samehets og om psykisk og fysisk vold.

– Å stå fram med slike historier krever stort mot og stor styrke. Vi kan bare forestille oss hvor vanskelig det må ha vært. Nettopp derfor skal vi med ydmykhet og respekt møte både de som forteller, og de som velger ikke å fortelle, sa kongen.

Muotka tar over etter Aili Keskitalo fra samme parti.

Kongen ble blant annet tatt imot av plenumsleder i Sametinget Tom Sottinen. Han uttrykte glede for å kunne være tilbake i plenumssalen etter en lang periode med strenge avstandskrav og smitteverntiltak.

– Det samiske folket kaller seg grenseløst, men under pandemien ble grensene tydelige hindre for vårt folk. Statsgrensene og de ulike statenes håndtering av covid-19 har skapt utfordringer for vår samhandling og det samiske samarbeidet, sa Sottinen.

Han mener de nordiske statene bør søke råd fra sametingene i Norge, Sverige og Finland for å finne løsninger for å fjerne slike grensehindringer i framtiden.

– Sametinget er ved selve sin eksistens gjennom mer enn tre tiår kanskje det beste tegnet på at fortidens urett mot det samiske folk langsomt er på vei til å bli anerkjent og rettet opp, sa Harberg i sin hilsningstale.

Han understrekte at de på Stortinget må passe på at Sametinget hentes inn tidlig nok i relevante saker.

– På den annen side er vi på Stortinget avhengig av at Sametinget selv aktivt bidrar til at Stortinget får den kunnskapen og informasjonen som skal til, sier han.