Afghanske flyktninger skal være bosatt innen 2021

Myndighetenes målet er å bosette 3.600 overføringsflyktninger i år.
Foto: Brookings/ Illustrasjonsfoto
Målet til myndighetene er at de afghanske flyktningene som nå er plassert i mottak, skal være bosatt innen 2021.
123Shares

Ifølge Kommunal Rapport de 235 som kom først og hadde hastevedtak, er allerede bosatt eller har fått en kommune og er på vei ut. 22 kommuner har sagt ja til denne gruppen. De øvrige, 530 personer som har hatt opphold på Oslo Convention Center (OCC), har fått tilbud om akuttinnkvartering i Porsgrunn, Hå og Sunndal.

– Målet er å få alle bosatt så raskt som mulig, og vi har håp om at det kan skje innen utgangen av året. Flertallet er barnefamilier, og bosettingskommunene trenger også å forberede seg. Det kan gjelde spørsmål som barnehage, skole og eventuell helseoppfølging, i tillegg til egnet bolig, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til Kommunal Rapport.

I tillegg er det kommet ytterligere en gruppe på 80 personer, NATO-ansatte med familier, som har fått tilbud om mottaksplass på Setermoen asylmottak , opplyser direktør i Borghild Fløtre i region- og mottaksavdelingen i UDI.

– Tempoet har tatt seg opp. I snitt har vi bosatt 90 flyktninger i uka de siste seks ukene, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

For en drøy måned siden fortalte hun om stor velvilje til å bosette flyktningene som brått kom til landet etter at den afghanske regjeringen falt.