Flere hundre psykisk syke i PSTs registre

I gruppen omtalt i PSTs etterretningsregister som mulige terrortrusler, er det flere hundre personer hvor psykisk sykdom er nevnt som en sårbarhetsfaktor.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
Flere hundre psykisk syke er registrert i Politiets sikkerhetstjenestes etterretningsregister. Nå etterlyser PST mer informasjon fra helsevesenet.

I flere saker opplever sikkerhetstjenesten at det er vanskelig å få informasjon fra helsevesenet, skriver VG.

– Jeg mener det er en viktig samfunnsdebatt: I hvilken grad har helsevesenet opplysningsplikt til oss om de vurderingene de gjør? sier kontraterrorsjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Hvis behandlende lege mener en person utgjør en fare for liv, så er det en opplysningsplikt. Men den er veldig subjektiv og legen avgjør i hvilken grad politiet må varsles, sier Haugstøyl.

I gruppen som er omtalt i PSTs etterretningsregister som mulige terrortrusler, er det flere hundre personer hvor psykisk sykdom er nevnt som en sårbarhetsfaktor. En av disse var Espen Andersen Bråthen (38), som er siktet for drap på fem mennesker med stikkvåpen i Kongsberg onsdag i forrige uke.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til VG at helsepersonell har plikt til å melde fra om personer som oppfattes som en trussel.

– Helsetjenesten gjør allerede mye for å forebygge og følge opp personer med svært alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengige som har økt voldsrisiko. Men vi skal bli enda bedre, sier Kjerkol.