Foreslår enklere utvisningsregler for utilregnelige

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
– Regjeringen vil forenkle gjennomføringen av utvisninger som gjelder utilregnelige utlendinger som er dømt til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

I statsråd sist fredag fremmet regjeringen forslag til lovendringer som gjør dette mulig. Her foreslår regjeringen endringer i utlendingsloven som gir en nærmere anvisning på behandlingen av saker om utvisning av utlendinger som er idømt en strafferettslig særreaksjon.

– I dag er det komplisert å gjennomføre en utvisning av en utilregnelig utlending som er idømt en strafferettslig særreaksjon. Resultatet er at flere blir sittende lenger i en institusjon enn nødvendig. Regelendringene som legges frem i dag bedrer muligheten for at utsendelsen gjennomføres raskt og på en god måte, sier Anundsen (bildet) til regjeringen.no.

Forslaget omfatter også en endring i straffeloven som omhandler midlertidig opphør av den strafferettslige særreaksjonen som følge av utvisningen, siden overføring til fortsatt utholdelse av særreaksjon i en annen stat er vanskelig å få til.

FAKTA

Strafferettslig særreaksjon er en samlebetegnelse på tre reaksjoner som kan idømmes en lovbryter som ikke kan ilegges vanlig straff på grunn av sin mentale tilstand på gjerningstidspunktet.

Strafferettslige særreaksjoner kan være tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Betegnelsen strafferettslig særreaksjon brukes også om reaksjonen forvaring i anstalt, selv om forvaring anses som straff.