Flere fremmedkrigere enn antatt

Langt flere enn tidligere antatt, kan ha reist til Syria og Irak for å krige. Det kan også være andre motiver for å reise, sier PST
Tallet på norske jihadister kan ligge mellom 100 og 140, langt flere enn de drøyt 60 som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tidligere har anslått, ifølge Dagsavisen.

– Vi må ta høyde for at det er flere personer som har reist til Syria og Irak som vi ikke har kjennskap til. Flere har uansett litt ulike grunner for å reise. Noen har også reist for å bosette seg i kalifatet, andre for å besøke eller lete etter sine barn, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Dagsavisen.

Minst 20 personer er kommet tilbake til Norge og tolv personer er rapportert døde, skriver NRK, som siterer Dagsavisens sak (bak betalingsmur).

Terrorforskerne Petter Nesser og Brynjar Lia fastslår at de norske jihadistene i Profetens Ummah (PU) er blitt en viktig del av et transnasjonalt islamistisk nettverk. Flere har fått sentrale roller i opprørsgruppen IS, som ledere for militære avdelinger, talspersoner og koordinatorer.

– I tillegg har opprettelsen av kalifatet vekket manges reiselyst. I løpet av sommeren så vi at mange dro, men så å si ingen kom tilbake, sier Bernsen.

NRK har kartlagt de norske fremmedkrigerne og der kommer det frem at 1 av 3 er straffedømte, at få har høyere utdanning og at mange har svært lav inntekt. 33 prosent har droppet ut av videregående skole, mens 31 prosent har fullført videregående skole.