Flyktning får ikke bankkonto – DNB klaget til Diskrimineringsnemnda

Ibrahimi har midlertidig oppholdstillatelse. Likevel nektes han bankkonto.
Foto: www.dinero.no
Flyktningen Ibrahimi har fast fulltidsjobb på et lager i Lørenskog. Likevel får han ikke konto hos DNB. Nå klages saken inn for Diskrimineringsnemnda. 

Ibrahimi har jobbet på lageret i tre år, uten å kunne få lønnen inn på en konto som han eier selv, ifølge E24.

Han har midlertidig oppholdstillatelse, men kan jobbe og skatte til Norge.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har nå klaget inn DNB for Diskrimineringsnemnda.

– Vi mener DNB bryter likestillings- og diskrimineringsloven når de nekter flyktninger som Ibrahimi å få bankkonto, og mener det er viktig å få en rettslig avklaring på situasjonen for de som har såkalt begrenset eller midlertidig oppholdstillatelse i Norge, skriver ombudet på sin Facebook-side.

Retten til bakntjenester

Ifølge Finans Norge nettside må man kunne vise et gyldig legitimasjonsdokument for å bli kunde i en bank:

Hvilke legitimasjonsdokumenter bankene krever og aksepterer for å bekrefte kundens identitet vil være risikobasert, og blant annet avhenge av hvilke banktjenester kunden etterspør.

Videre skriver man at “grunnleggende banktjenester er i prinsippet tilgjengelig for alle som bor i Norge, uavhengig av statsborgerskap” og gir en beskrivelse:

Bankkonto, betalingskort uten bilde (debetkort) og tilgang til nettbank. Andre typer tjenester som lån, kredittkort, BankID etc., vil banken etter en risikobasert vurdering også kunne tilby.

Utrop har kontaktet DNB for tilsvar