Historiker mener Holocaust i Norge startet tidligere enn Donau-transporten

Folkemordet på jøder i Norge startet ikke med Donau-transporten i 1942, men med inndragning av jøders eiendeler, mener historiker Synne Corell.

I sin bok «Likvidasjonen», som gis ut tirsdag, viser Corell (bildet) ifølge Klassekampen hvordan det norske byråkratiet deltok i plyndringen av jøder under okkupasjonen.

I november 1942 ble 532 jøder transportert til Auschwitz med skipet Donau. Corell mener folkemordet startet også før alle jødiske menn ble arrestert én måned før Donaus avreise. Hun tar i boka til orde for at statens inndragning av jødenes eiendeler må ses på som en helt integrert del av folkemordet.

– Den fysiske og den økonomiske likvidasjonen henger sammen. Kildene jeg har funnet fram til, etablerer dette i enda større grad, sier Corell.

I boka viser historikeren til at fylkesmennene høsten 1941 ble bedt om å kartlegge jøders jordeiendom.

– Hele statsapparatet er involvert i denne kartleggingen. I Stavanger ser det ut som de har prøvd å trenere prosessen. Det er det eneste tegnet til at noen har holdt litt igjen, sier historikeren og forfatteren.