– Regjeringen bekymret for den humanitære situasjonen ved den polske grensen

Situasjonen i Polen har både en humanitær og en sikkerhetspolitisk side, ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt.
Foto: Arbeiderpartiet
Hundrevis av personer prøver hver dag å krysse grensene fra Hviterussland til Polen, Latvia og Litauen. De aller fleste avvises, og de tilbys lite eller ingen humanitær assistanse.

Den humanitære situasjonen langs Hviterusslands grenser til Polen, Litauen og Latvia er svært utfordrende.

– Hundrevis av personer prøver hver dag å krysse grensene fra Hviterussland til Polen og de to baltiske landene. De aller fleste avvises, og de tilbys lite eller ingen humanitær assistanse. Situasjonen har både en humanitær og en sikkerhetspolitisk side, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er erklært unntakstilstand langs grensen, og Polen ser ikke behov for assistanse utenfra.

– Regjeringen er særskilt bekymret for den humanitære situasjonen ved den polske grensen. Situasjonen er uoversiktlig, utdyper Anniken Huitfeldts.

Vurderer situasjonen

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å styrke det polske mottaksapparatet. Norge er i tett dialog med andre likesinnede land om den humanitære siden av krisen, med vekt på menneskerettighetsperspektivet.

– Blant annet vil opp mot 400 enslige mindreårige asylsøkere få bistand gjennom våre prosjekter, skriver utenriksminister.

Regjeringen vurderer fortløpende situasjonen. Det er hviterussiske myndigheter som har lagt aktivt til rette for en kraftig økning i flyktningestrømmene over disse grensene.

– Alt peker i retning av at dette er en ønsket politikk fra det hviterussiske regimets side, skriver Anniken Huitfeldts.