SIAN anmdeldt av Porsgrunn kommune – sender regning

Bildet er fra SIAN-demonstrasjon i Oslo.
Foto: Claudio Castello
SIAN-markeringen skapte diskusjon under formannskapet i Porsgrunn torsdag. Nå vil kommunen anmelde organisasjonen og be dem ta regningen på 172.000 kroner.

Et SIAN-arrangement i Porsgrunn fører til at kommunen vil nå anmelde SIAN og sende dem en regning på 172.000 kroner.

Erfaringene fra arrangementet på Rådhusplassen tidligere denne måneden er summert opp og under torsdagens formannskapsmøte stemte politikerne for å nekte dem å komme tilbake, ifølge Telemarksavisa.

– Dette har ingenting med ytringsfrihet å gjøre, innledet Trond Ingebrigtsen, gruppeleder i Ap, overfor formannskapet og viste til plakat som SIAN la rundt i Porsgrunn sentrum i forkant og under deres arrangement.

Ingebrigtsen fremmet fellesforslaget på vegne av H, Sp, MDG, KrF, Ap. Det gikk ut på at Porsgrunn kommune anmelder SIAN for å ha hengt opp plakater med hatefull ytringer, at organisasjonen tar regningen og at denne type arrangement er uønsket i kommunen.

– Vi ser det er litt debatt rundt rådmannens innstilling, fortsatte Ingebrigtsen overfor avisen.

Debatten han viser til er knyttet til om kommunen kan si nekte organisasjoner, som SIAN, å komme til byen for å ytre seg.

Frp-politiker ser på jussen

Stine Margrethe Stamland i Frp tok deretter til talerstolen og stilte spørsmål ved om det juridiske ved forslaget var innafor og om det var foretatt noen ordentlig vurdering av dette.

Frp-politikeren stilte spørsmål ved om det var verdt å gi saken så mye oppmerksomhet. Både gjennom saken i seg selv, men også det som var blitt fremmet.

– Det er problemet ved denne saken. Jeg syntes selv at det kostet uforholdsmessig mye penger, men det koster dessverre penger å leve i et demokrati. Jeg tenker at vi kan ikke legge opp til at det bare er de som kan betale for seg, som skal kunne ytre seg, sa Stamland til ta.no.