Studie: Økt motsetning mellom politisk høyre- og venstreside

En gjennomgang av stortingstaler de siste 40 årene viser økende polarisering mellom venstre- og høyresiden.
Mens partier på venstresiden hyppigst bruker ordet «folk», er ordet «gjeld» mest brukt på høyresiden, viser en studie som tar for seg taler i Stortingssalen.

Polariseringen mellom venstre- og høyresiden har økt, viser gjennomgangen av 570.000 taler fra de siste 40 årene, ifølge studien som er omtalt i Aftenposten.

Arbeiderpartiet og SV har brukt ordet «folk» 89 ganger per 100.000, mot høyresidens 63 ganger.

Andre ord som brukes oftere blant partier på venstresiden, er «kvinner», «samfunn» og «ulikhet» eller «forskjell». Høyresiden, som defineres som Høyre, Frp, KrF og Venstre, snakker mer om «bedrift», «privat» og «konkurranse».

Motsetningen mellom partiene har vært langt større fra 2000 til i dag enn hva tilfellet var fra 1981 til 2000, ifølge studien, som har målt talene gjennom stordata og maskinlæring.

– At det blitt lettere å se forskjell på høyre og venstresiden, er et veldig spennende funn, sier statsviter Dag Wollebæk ved Institutt for samfunnsforskning.