225.000 til forebygging av radikalisering

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har fordelt 225 000 kroner til organisasjoner som ønsker å bruke dialogmøter for ungdom som et verktøy for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

– Vi ser det som viktig at ungdom fra ulike miljø får komme sammen og diskutere temaer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme. Medbestemmelse, demokrati og tilhørighet er viktig. Ved å skape bevissthet om disse temaene kan vi bidra til å forebygge at unge søker til ekstreme miljø, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (bildet) til regjeringen.no.

Hvem mottar hva?

– Norsk Folkehjelp tildeles 90 000 kroner til konferansen Sammen mot ekstremisme. Konferansen rettes særlig mot målgrupper Oslo og Østfold. Norsk Folkehjelp samarbeider blant annet med Kvinnenettverk for innvandrerorganisasjoner og LNU (Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)

– Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) tildeles 40 000 kroner til prosjektet Ungdom tar ansvar, som innebærer arbeid med fokusgrupper.

– Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) tildeles 30 000 kroner til en dialogkonferanse.

– Askøy kommune tildeles 25 000 kroner til dialogkonferansen Kunnskap, identitet og felleskap. Konferansen er et samarbeid mellom kommunen, politiet og SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak).

– Kirkelig dialogsenter tildeles 20 000 kroner til en workshop med ungdom og unge voksne med muslimsk og kristen bakgrunn.

– Grorud menighet tildeles 20 000 kroner til dialogkonferanse for ungdom i Groruddalen.