Foreldre på Nordstrand arrangerer fakkeltog mot rasisme

Etter flere hendelser ved Nordseter skole har foreldre bestemt seg for å gå i fakkeltog mot rasisme.
Foto: Wikimedia Commons
Ved Nordseter skole har foreldre gått sammen om å lage et fakkeltog for mangfold og mot rasisme og hets. Nå får de ros av politiet.

Jonas Håreksson Andreassen, politibetjent, sier de er svært positive til foreldres initiativ om fakkeltog mot rasisme etter flere hendelser.

– Politiet er kjent med at det har blitt tegnet et lite hakekors på veggen på skolen, men det er vanskelig å si om det er noen videre mening bak det, eller bare ungdomsstreker. Likevel er det viktig å vise at dette ikke aksepteres, og skolen håndterte det på en veldig god måte, forteller Andreassen, sier han til Nordstrands Blad.

Tyr til hudfarge og legning

Ved forebyggende avdeling på Manglerud har Håreksson Andreassen og hans kolleger god kjennskap til det som rører seg på Nordstrand.

– At ungdom som er i søken etter identitet samler seg i vennegrupper med felles forbilder, interesser eller bakgrunn er ikke nytt. Det vi dessverre ser der det oppstår konflikter er at enkelte ungdom tyr til de enkleste løsningene når det gjelder å krenke hverandre, ved å angripe personlig økonomi, legning, etnisitet hudfarge også videre, sier han til Nordstrands Blad.

– Politiet har ikke kjennskap til at dette er et stort eller utbredt problem i bydelen, men dette er saker som tas alvorlig. Vi er opptatt av å løse disse på lavest mulig nivå sammen med foreldrene, skolene og bydelen. Vi er derfor veldig glade for at foreldrene selv, sammen med skolen, er tydelig på hvilke holdninger det er ønskelig at skal være gjeldende i samfunnet.