Hvordan gjøre noe med politiets diskriminering og skjønnsutøvelse?

KRONIKK: Det er en skjør linje mellom å stoppe opp og slå av en prat og å kontrollere noen.
53Shares

Kvitteringsordningen er tilbake på den politiske dagsorden. Anklager om at minoritetsungdom blir stoppet av politiet uten grunn har ført til at byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ønsker å teste ut en prøveordning med kvitteringsordning i Oslo. Målet er å unngå stigmatisering.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) har de siste 28 årene jevnlig argumentert for at politiet skal loggføre alle kontroller. I 2002 behandlet Justiskomiteen saken, men prøveprosjektet fikk ikke flertall på Stortinget. Likestillingsombudet tok også til orde for en kvitteringsordning i kjølvannet av George Floyd-saken i 2020, som omtalt i Aftenposten.

Les mer i forskersonen.no