Eksplosiv økning i rapporter om vold og trusler i Oslo-skolen

Nye tall viser sterk økning i voldshendelser i Oslo-skolen.
Foto: Unsplash
Fra 2016 til 2019 økte tallet på rapporterte volds- og trusselhendelser i Oslo-skolen fra 1.940 til 4.840 hendelser.
110Shares

Spytting, kloring, biting, spark, slag og trusler er blitt stadig vanligere, forteller ansatte i skolene i hovedstaden, skriver Dagsavisen.

Størst økning har det vært i de alvorlige og svært alvorlige hendelsene. Samtidig viser det seg at over 90 prosent av den groveste volden skjer i helt vanlig skole, og ikke i spesialskolene der elever med de tyngste diagnosene går.

Det viser tall fra Utdanningsetaten i Oslo kommune.

I perioden 2016 til 2020 ble det til sammen meldt inn 17.120 voldshendelser mot ansatte i Osloskolen. 8.107 av disse sakene betegnes som «alvorlige» eller «svært alvorlige». De groveste sakene alene utgjør i underkant av 2.000 voldshendelser, hvorav 141 forhold er politianmeldt.

Lars Roar Frøyland forsker på trender i voldsbruk blant ungdom ved forskningsinstituttet NOVA og Oslo Met. Han forteller det er mye som tyder på en utvikling med økt voldsbruk blant unge.

– Alle kildene peker i samme retning, noe som tyder på at det er snakk om en reell forverring av situasjonen siden 2015, sier Frøyland til Dagsavisen.

Marte Gerhardsen har siden høsten 2019 hatt ansvaret for Oslo-skolen som direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune. Hun sier dette om økningen i rapportering av volds- og trusselhendelser:

– Nivået på disse tallene er så stort at det er en betydelig utfordring for Oslo-skolen som vi tar veldig på alvor, sier Marte Gerhardsen.