– Forsvaret må slutte å bryte soldatenes livssynsfrihet

Forsvaret er nødt til å ha mer fokus på livssynsmangfold, ifølge kronikkforfattere.
Foto: PRT Meymaneh
Forsvaret må gjøre slutt på kirkelige innslag i obligatoriske fellesaktiviteter, skriver representanter i Human-Etisk forbund.

I en tilsvarskronikk til løytnant Stian Husbys innlegg på NRK Ytring skriver Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, og Hans Christian Nes, leder for livssynsavdelingen i Human-Etisk Forbund:

Religionsutøvelse i aktiviteter der deltakerne har ulike livssyn og samtidig er forpliktet til å stille, er uryddig. Det bidrar til at soldater ikke føler seg likeverdige og inkludert i fellesskapet. I verste fall kan praksisen krenke livssynsfriheten, skriver de i innlegget.

Fokus på mangfoldet

Argumentet er at institusjonen har ikke fulgt opp skillet mellom stat og kirke.

Det er et paradoks at Forsvarets tros- og livssynstjeneste samtidig har som formål nettopp å ivareta tros- og livssynsfriheten til soldater og offiserer. Forsvaret var tidlig ute med å få på plass både en feltimam og en felthumanist, i tillegg til ca. 50 feltprester.

Forsvaret er nødt til å ta mangfoldet på alvor, mener skribentene.

– Krenkelser av livssynsfriheten til den stadig voksende andelen soldater og offiserer som ikke er tilknyttet Den norske kirke, må opphøre.