– Sosialhjelpen bør reformeres

Ytelsesnivået har sakket akterut i forhold til inntektsutviklingen i Norge, hevder Aksel Hatland ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).
Foto: Institutt for samfunnsforskning
Innrettingen av den økonomiske sosialhjelpen bidrar til å forsterke fattigdom, hevder ISF-forsker.

Ytelsene er knappe, og nivået har sakket akterut i forhold til inntektsutviklingen i Norge, skriver Aksel Hatland ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

– Trygdeytelser, som for eksempel arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, justeres i takt med lønnsutviklingen. Siden lønnsveksten normalt er sterkere enn prisveksten, fører dette til en systematisk og tilsiktet dårligere inntektsutvikling for mennesker som lever av sosialhjelp enn for yrkesaktive og trygdemottakere.

Utvid kvalifiseringsprogram

En slik praksis har flere alvorlige konsekvenser, og gjør fattigdommen dypere.

– Sosialhjelpen bringer sjelden mottakerne over fattigdomsgrensen, og den svake reguleringen gjør avstanden opp til grensen større. Det fører til at fattigdommen blir alvorligere for de som lever av sosialhjelp, for eksempel ungdom som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet og mange barn med enslige foreldre.

En av løsningene som foreslås er å utvide kvalifiseringsprogrammet i Nav.

– Kvalifiseringsprogrammet gir hjelp etter faste og forutsigbare satser som er knyttet til grunnbeløpet i folketrygden. Men det varer bare inntil ett år. Og kvalifiseringen foregår på heltid. Dette låser brukerne inne i Nav-systemet, og gjør det vanskelig å søke jobb.