Asylregister i bruk fra årsskiftet

0Shares

Fra årsskiftet kommer Eurodac i drift.

I dag er Fingerprint Image Transmission (FIT) installert i seksten land i Europa – Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike.

Den siste installasjonen var i høst, da FIT ble tatt i bruk av det sveitsiske politiet i alle landets 26 cantoner.

I tillegg til diverse oppgaver innen de ulike landenes politi og grensekontroll, brukes FIT i minst to europeiske prosjekter: Eurodac som skal samordne kontrollen av fingeravtrykk fra “asylsøkere og ulovlige innvandrere”, og Schengen-landenes “Sirene- nettverk” (“Supplementary Information Requested at the National Entry”) som lar politi og grensemyndigheter utveksle og kontrollere både fingeravtrykk og portretter.