Stort engasjement på klimaseminar

 
Foto: Hanne Eide Andersen
Nylig møtte 120 engasjerte mennesker opp i morgentimene på Flyktningehjelpens hovedkontor i Oslo for et frokostseminar om klimaendringer og folk på flukt.
Becky Bakr Abdulla
Latest posts by Becky Bakr Abdulla (see all)

Flyktninghjelpen inviterte i samarbeid med CICERO (Senter for klimaforskning i Oslo), The Nansen Initiative og norske Climate Network til paneldebatten.

I sin åpningstale påminnet generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, om at det var mange flere på flukt av naturkatastrofer enn grunnet konflikter i 2013.

Chaloka Beyani, FNs spesialrapportør for internt fordrevne, kalte på sin side klimaendringene for en “eksistensiell trussel”.

Klimapanelet: (f.v) Kristin Halvorsen, direktør for CICERO, Chaloka Beyani FN-representant for internt fordrevne, generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, Walter Kälin fra formannskapet i Nansen-initiativet og Aleksander Melli, forfatter i Norsk Klimanettverk.
Foto : Hanne Eide Andersen

Statistikk viser at klimaendringer tvinger hundretusener av mennesker fra sine hjem hvert år. Blant alle registerte på flukt fra naturkatastrofer i 2013, kom 97 prosent fra utviklingsland.

– Et avgjørende år
2015 sees på som et avgjørende år for internasjonale klimaforhandlinger. Året kulminerer med FNs klimakonferanse, COP21, som vil bli avholdt i Paris fra 30 november til 11 desember. 

Aleksander Melli, en av paneldeltakerne og forfatter i Norsk Klimanettverk hevdet det er viktig for Flyktninghjelpen i å ta tak i utfordringene som kommer med klimaflukt.

– Vi er i en global krise som krever samarbeid mellom humanitære organisasjoner, de vitenskapelige miljøene og blant vanlige folk for å møte utfordringene. Jeg håper Flyktninghjelpen vil i år være med og takle de mange klimautfordringer som verden nå står overfor, oppfordret Melli.

Nødt til å gjøre mer
Generalsekretær i Flyktningehjelpen argumenterte på sin side for at klimaendringene blir en generasjonell utfordring, og at man ikke må miste dette som hovedfokus.

– Som aktører i humanitære organisasjoner er vi overveldet av, for eksempel hva som skjer i Syria, og har en tendens til å miste fokuset som utfordringen som klimatrusselen utgjør. Flyktninghjelpen, og alle andre organisasjoner må gjøre mer. Hvis ikke, vil våre barn og barnebarn angre på hva vi ikke gjorde i 2015. Vi som forårsaket denne situasjonen vil i fremtiden huskes som de som sist og i minst grad ble rammet av klimaendringene. Vi er derfor nødt til ta ansvar for våre handlinger nå, uttalte Egeland.

Opprinnelig publisert på engelsk på Flyktninghjelpens hjemmeside. Gjengitt på utrop.no med skribentens tillatelse. Oversettelse og tilrettelegging: Claudio Castello.