IMDi ber kommunene om å bosette 5.500 flyktninger neste år

Kommunenes bosetningsstrategi får ros av IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber 212 kommuner om å bosette 5.500 flyktninger i 2022.

Samtidig blir 32 kommuner bedt om å bosette 141 enslige mindreårige flyktninger.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sender hvert år et brev til kommunene med anmodning om å bosette flyktninger kommende år. Anmodningen er basert på prognoser fra utlendingsforvaltningen over det forventede behovet for bosetting.

Ifølge direktoratet har viljen til å bosette flyktninger vært høy i 2021.

– Kommunene fortjener honnør for evnen til å finne gode løsninger i en uforutsigbar og krevende tid, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.

Fordelingen av bosettingsbehovet per kommune er besluttet av IMDi i samråd med KS og etter innspill fra fylkeskommunene. Fordelingen skjer med utgangspunkt i kriterier bestemt av Kunnskapsdepartementet.

Prognosene for 2022 har variert betydelig i løpet av året. Det betyr at det kan bli endringer i antallet flyktninger som skal bosettes neste år.

– Arbeidet med overføringsflyktninger påvirkes av størrelsen på kvoten og reiserestriksjoner. I tillegg kommer den uoversiktlige situasjonen i Afghanistan og andre konfliktområder. Dette er faktorer som kan komme til å påvirke neste års behov for bosetting av flyktninger, sier Libe Rieber-Mohn.