Gir 12 millioner til filmproduksjon i u-land

Nye sikkerhetsregler i UD har ført til at flere ansatte som innledet kjærlighetsforhold til personer fra land som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med har ført til lavere sikkerhetsklarering.
Foto: Greggery Peccary
Utenriksdepartementets første avtaleperiode med SØRFOND er nå avsluttet, og fondet er evaluert av Telemarksforskning.
0Shares

Konklusjonen til Åsne Dahl Haugsevje ved Telemarksforskning var at fondet representerer ”en liten, men effektiv stimulans for filmproduksjon i utviklingsland”.  

Utenriksdepartementet har besluttet å bidra med et tilskudd på NOK 12 millioner for en fireårig avtaleperiode fra 2015-2018. Inkludert fondets resterende midler, vil SØRFOND utdele NOK 13,4 millioner i produksjonsstøtte de neste 4 årene, skriver filmfrasor.no i en pressemelding

Samtidig er det også bevilget midler til utredning av en eventuell modell for distribusjonsstøtte, for de prosjektene som får produksjonsstøtte. Utredningsarbeidet vil Film fra Sør stå ansvarlig for.

– En ny runde med SØRFOND gir ambisiøse filmfortellere fra Sør, verktøy til å entre den internasjonale filmscenen med nye historier, nye blikk på vår felles nåtid og fremtid. Og det i samarbeid med norske produsenter. For oss er det en win win situasjon. Lasse Skagen, Kunstnerisk leder Film fra Sør.

Satsing i flere departementer
Sørfond ble etablert i 2011 med fondsmidler fra Utenriksdepartementet. Fondet bevilger økonomisk tilskudd til filmproduksjoner i utviklingsland, som av politiske eller finansielle grunner har vanskeligheter med å gjennomføre disse. 

Norsk filminstitutt og Film fra Sør administrerer fondet med driftsmidler fra Kulturdepartementet. I perioden 2012-2014 har fondet bevilget 8,6 millioner til 18 filmproduksjoner fra 16 ulike land.

Neste søknadsfrist for fondet er 27. februar 2015.