– Folk til folk-samarbeid fortsatt viktig

 
Foto: weforum.org/Eric Miller
– Respekt for folkeretten, ansvarlig ressursforvaltning og internasjonalt samarbeid er grunnlaget for bærekraftig utvikling i nord, sa utenriksminister Børge Brende (bildet) sist uke da han åpnet Kirkeneskonferansen.
0Shares

Årets konferanse, den åttende i rekken, hadde et helt annet internasjonal bakteppe enn tidligere arrangement, melder regjeringen.no

Temaet var den politiske utviklinga i nord, i lys av at sikkerhetssituasjonen i Europa er endret som følge av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina, noe som også preger Norges forhold til Russland. 

– Folkeretten er førstelinjeforsvaret. Vårt internasjonale samarbeid i nord er avhengig av at alle parter respekterer internasjonale kjøreregler.

Fortsatt fokus på bilateralt samarbeide
Folk-til-folk-samarbeidet er også en grunnleggende viktig komponent i det bilaterale norsk-russiske forholdet. I år vil man blant annet øke støtten til Barentssekretariatet (jour. anm. interkommunalt selskap eid av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner med hovedoppgave om å støtte norsk-russiske samarbeidsprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen) til over 140 millionar kroner, gjennom en ny treårig avtale. 

– Parallelt med dette er det viktig at Norge fortsetter samarbeidet med Russland hvor det fremdeles er mulig. Gjennom flere tiår har vi samarbeidet om forsvarlig fiskeriforvalting, økt sjøtrygghet, bedre atomtrygghet og forvalting av miljøet og naturressursar. Norge ønsker å fortsette med dette, slo utenriksminsteren fast.