Sammenligner norsk barnevern med nazi-program

Zeman under en debatt på tjekkisk radio i januar 2013 før presidentvalget
Foto: Miloslav Hamřík/wikimedia
Statsminister i Tsjekkia, Miloš Zeman, anklager det norske barnevernet for å "avnasjonalisere" tjekkiske barn.

Uttalelsen kom Zeman med i et intervju med avisen Blesk, skriver VGNett.

Bakgrunnen for uttalelsen er en sak fra 2011 hvor en kvinne med tsjekkisk bakgrunn ble fratatt omsorgen for sine to sønner av barnevernet i Norge. Saken – og den påfølgende striden mellom norske myndigheter og den biologiske moren – har flere ganger blitt omtalt i tsjekkiske medier.

I uttalelsen sammenligner statsministeren det norske barnvernets inngrep med Nazi-Tysklands «Lebensborn»-program som ble grunnlagt av Heinrich Himmler under andre verdenskrig for å drive rasehygiene.

– Guttene er i fosterfamilier, som ligner Lebensborn. Moren deres får treffe dem i 15 minutter to ganger i året, og hun får ikke lov til å snakke tsjekkisk til dem, sier han i et intervju med avisen.

Blitt kritisert tidligere
Barnevernet har blitt kraftig kritisert i flere land de siste årene, og spesielt i øst-europeiske land har reaksjonene vært sterke. 

Ekspedisjonssjef Kjetil Moen i barnevernavdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet sier til VG at han ser alvorlig på at utenlandsk media sprer usannheter om norsk barnevern og forteller at de nå jobber med å følge opp dette med departmentet og ambassader. 

– Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Alle barn i Norge skal ha en god barndom, uavhengig av barnets bakgrunn. Barn i Norge skal ha et sterkt rettslig vern, sier Moen til VGNett.