Vil ha nærmere kontrollsamarbeid

Stadig flere utenlandske turbusser og lastebiler burde få kabotasjekontroll, her en rapport fra Yrkestrafikkforbundet kommet frem til.
Foto: flickr.com
Tettere kontrollsammarbeid er nødvendig, uttalte lederen i Yrkestrafikkforbundet (YTF), Svein Furøy, under Transportkonferansen.
0Shares

– Kontrollinstansene bør i fortsettelsen trekke arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene med i kontrollarbeidet for å drøfte opplegg, innretning og omfang av den. Jeg tror vi har noe å bidra med og jeg vil tro at myndighetene også ser nytten av et slikt samarbeid, sa forbundsleder Furøy under konferansen som Arbeidstilsynet arrangerte i Oslo torsdag.

Furøy pekte på at kontroller, krav til dokumentasjon og sanksjoner er avgjørende både for kampen mot sosial dumping, arbeidsmiljøkriminalitet og konkurransevilkårene i norsk transportnæring. 

 
Foto : ytf.no

– Et nært samarbeid mellom kontrollinstansene og partene i næringen vil etter min oppfatning være en naturlig oppfølging av et tre parts bransjesamarbeid. Jeg tenker da i retning av en egen referansegruppe som møtes et par ganger årlig.

Bør kunne få sanksjonsmuligheter
Han understreket behovet for en nærmere koordinering av myndighetenes kontrollinnsats.

– Her er det også viktig at det reageres på lovbrudd der og da og at etatene både hver for seg og sammen, har nødvendige sanksjonsmuligheter, sa Furøy.