Uendret trusselvurdering av Iran

PST vurderer om iranske søkere får lov til å studere i Norge
Foto: Hans-Petter Fjeld/Wikimedia
PST opprettholder trusselvurdering av iranske statsborgere som søker seg til norske utdanningsinstitusjoner. 
0Shares

I løpet av de siste årene har PST strammet kraftig inn på hvem de ønsker skal få studieopphold, og Universitas – som har fulgt saken tett – melder om uendret vurdering av iranske søkere.

Onsdag klokken 13.00 lanserte Polititets sikkerhetstjeneste (PST) sin åpne trusselvurdering for 2015. I dokumentene heter det at:

“Norske utdanningsinstitusjoner har de senere årene opplevd en påfallende stor pågang av iranske søkere til fag og teknologiområder som har relevans for utvikling av et våpenprogram.”

Frykter kunnskap skal misbrukes
FNs Resolusjon 1929 forbyr medlemsland å spre teknologi eller kunnskap som kan hjelpe Iran i å skaffe seg atomvåpnene man mistenker de er ute etter.

PST sikkerhetsvurderer utenlandske studenter som vil studere såkalt sensitive studier i Norge. Teknologi fra for eksempel norsk oljenæring er attraktivt dersom man ønsker å utvikle et atomprogram.

I 2013 var det 64 iranere som ikke fikk studere i Norge, og Universitas mener det ikke er noen tegn til oppmyking overfor iranske studenter.