Yrkestrafikkforbundet: Se til Tyskland

I tyske veier går all utenlandske kjøretøy automatisk på landets kabotasjeordning.
Foto: Chris Zwolle
– Mens vi venter på at Tariffnemnda skal ta endelig stilling til YS’ og Yrkestrafikkforbundets krav om allmenngjøring av gods- og turbiloverenskomstene, bør norske myndigheter nå studere det som skjer i tysk transportnæring meget nøye, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

Hvis Tariffnemnda allmenngjør tariffavtalene og avtalenes minstelønnsatser lovfestes Norge, vil vi være i samme situasjon som Tyskland. I Tyskland har myndighetene fra nyttår innført minstelønn for all internasjonal godstrafikk til og fra landet og for all innenlandsk trafikk med utenlandske kjøretøy i Tyskland (kabotasjeordning).

Opprinnelig omfattet kravet også all transittransport, noe som foreløpig stilt i bero som følge av protester fra andre EU-land.

Norge er ikke det eneste landet i Europa som er opptatt av å redusere skadevirkningene av et liberalisert transportmarked i Europa. ITF, den internasjonale transportarbeiderføderasjonen har lenge kjempet en ensom kamp for sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår etter EU-utvidelsen. Føderasjonen har pekt på at transportselskap med underbetalte sjåfører fra Øst-Europa underminerer sjåførenes opparbeidete rettigheter og skaper en urimelig konkurranse som transportørene i Europas høykostland umulig kan leve med.

Foto : ytf.no

Foto : ytf.no

– Jeg vil si det er ikke rart at tyskerne nå reagerer. Med sin sentrale plassering er Tyskland et lukrativt transportmarked, sier Furøy, ifølge NTB.

Linken til illustrasjonsbildet