Mer nyansert debatt om Palestina-konflikten

Deler av redaksjonen i Infofada, fra venstre Magnus Christoffersen, Erik Skare og Edmund Einar Walton
Foto: Claudio Castello
Den pro-palestinske redaksjonen i nettmagasinet Infofada er opptatt av å løfte stemmer som vanligvis ikke blir hørt i de store mediene i Norge. 

– Det var jeg og en kamerat, Robert Wood, som satte oss ned og fant ut at dette hadde vi lyst å gjøre. Så fikk vi med flere, både redaksjonsmedlemmer og gode skribenter. Folk er begeistra for prosjektet, og det er vi veldig glade for, forteller Edmund Einar Walton (24).

Infofada er et nettmagasin med mål om å nyansere bildet av konflikten mellom Israel og Palestina gjennom nyheter, kommentarer og analyser. 

– Hovedmålet er å informere. Mange vil si at det allerede skrives mye om Palestina i norske medier, men problemet er jo at de gangene som det skrives om det, er det i forbindelse med eskalering av vold. Det er fare for at folk oppfatter konflikten som noe begrenset til Hamas og Israel når vi tvert i mot vet at dette er ganske dyptgående konfliktlinje som som går tilbake flere tiår, lenge før Hamas i det hele tatt eksisterte, sier Erik Skare (24).

Nettmagasinet ønsker å bruke israelske og palestinske skribenter som bor i området og kjenner konflikten på kroppen og på den måten gi stemmer til dem som ellers ikke får ytre seg i norske medier.

Engasjert
Redaksjonen består i hovedsak av norske aktører fra Palestina-komiteen, folk med et stort engasjement for temaet. I tillegg til en lang tradisjon for Palestina-aktivisme i Norge har enkeltsaker og opplevelser satt sitt preg på redaksjonsmedlemmene.

Magnus Christoffersen (27) forteller at krigføringen i Gaza fikk ham til å engasjere seg i saken. For Skare begynte det på en studietur til Palestina allerede som 17-åring:

– Jeg kunne absolutt ingenting om konflikten. Før jeg dro, var vel bildet i mitt hode at Israel var “dårlig” og Palestina var “bra”. Så fikk jeg se okkupasjonen med egne øyne, og det har påvirket meg i en sånn grad at nå, åtte år senere, holder jeg på å fullføre en mastergrad i arabisk.

Walton forteller at han oppholdt seg i Jordan under den andre intifadaen. I landet bor det mange palestinere. Den nære opplevelsen av konflikten har gitt retning for resten av livet, hevder han.

For øyeblikket har Infofada flere palestinske enn israelske bidragsytere, men forteller at de jobber med saken. Foreløpig har de Jeff Halper fra Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) og er i kontakt organisasjonen Jewish Voice for Peace.

Klart ståsted
Om navnet på nettmagasinet forklarer de at det er en sammenslåing av ordene info og intifada (arabisk: opprør eller motstand og forbundet med palestinske aksjoner mot Israel, journ.anm). 

Hva ønsker dere å signalisere med navet Infofada?

– Det signaliserer vårt redaksjonelle ståsted, som er at det må til en rettferdig fred i Palestina, sier Walton. – Det kommer helt klart frem på nettsiden vår at vi tar stilling i konflikten. Vi mener at okkupasjonen av Palestina må opphøre, og det må også de apartheid-lignende tilstandene. Samtidig ønsker vi at vårt nettmagasin skal nyansere og trekke frem konfliktlinjer som ikke kommer frem i media.

– Det er ikke slik at man må velge mellom det å være nyansert og det å ta stilling, sier Skare. – Om vi som redaksjon valgte ikke å ta stilling til konflikten, ville jo det også være et politisk valg. Det viktigste vi kan gjøre er å basere det vi skriver om på fakta og ha stor takhøyde for de innleggene vi tar inn med forskjellige meninger.

Er det ikke problematisk med et så klart ståsted samtidig som dere ønsker å fremstå som nyanserte?

– Jo, jeg tenker at det kan bli oppfattet sånn, men derfor er det veldig viktig at vi tar inn forskjellig perspektiver, sier Christoffersen.

– Og dette handler jo ikke om partipolitiske uenigheter, skyter Skare inn.

For Infofada er det selve konflikten og menneskene som opplever den som står i sentrum. De påpeker at selv om Infofada har et tydelig standpunkt, er det er mange ulike meninger innad i redaksjonen.

– For eksempel er folk hos oss uenige på om det burde bli en enstats- eller tostatsløsning, og om Israels selvstyremyndigheter er bra eller dårlig. Det skal diskuteres og debatteres om dette, sier Skare.

Et alternativ til norske medier
Infofada er ikke fornøyd med hvordan debatten føres i norske medier i dag og mener det er en fare for at okkupasjonen normaliseres. De er også bekymret for at at konflikten blir fremstilt på en mangelfull måte.

Ifølge Skare reduserer mediene konflikten til en kamp mellom Hamas og staten Israel eller ideen om at det kun er to dårlige naboer som ikke kommer overens.