Bjørn Erik Thon blir likestillingsombud

Jurist Bjørn Erik Thon er ny likestillings- og diskrimineringsombud.
Foto: Wikimedia Commons
Bjørn Erik Thon går fra jobben som direktør i Datatilsynet til å bli likestillings- og diskrimineringsombud. Han er den første mannen i denne stillingen.
22Shares

Tidligere Arbeiderparti-statsråd Hanne Bjurstrøm har vært likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016 fram til i år.

I statsråd fredag ble det klart at Thon er det nye ombudet. Han er ansatt i et åremål på seks år og tiltrer fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.

Thon har tidligere vært forbrukerombud i ti år før han i 2010 ble direktør i Datatilsynet.

– Med Bjørn Erik Thon vil vi få et ombud som kan løfte fram likestilling i den offentlige debatten, og som er med på å sette agendaen for viktige likestillingssaker. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en vaktbikkje for likestillingen i hele landet og jeg er sikker på at Thon vil ivareta ombudets mange oppgaver og mandat på en meget god måte, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.