Nordiske ministre: – Styrk mannen i likestillingsarbeidet

 
Foto: Skjermdump/unwomen.org
– Felles innsatser fra kvinner og menn akselererer ferden mot bærekraftige og likestilte samfunn, sier de nordiske ministrene for likestilling, samlet ved FNs kvinnekommisjon i New York.

– I de siste 20 årene har Beijing-plattformen vært en ledestjerne for arbeidet med å styrke kvinners og jenters posisjon. Vi har også kommet langt på veien mot et samfunn der hver kvinne og jente kan utøve sine friheter og valgmuligheter og realisere sine rettigheter. Så i år skal vi feire framgangen, men det er også på tide at vi tar oss opp til neste nivå av likestilling, sier Manu Sareen, Danmarks minister for barn, likestilling og sosiale spørsmål og formann for Nordisk ministerråd for likestilling i 2015, sier hun til nettstedet norden.org.

Nordisk ministerråd samlet onsdag de nordiske ministrene i en paneldebatt om menn og likestilling under FNs kvinnekommisjon i New York.

Bedre livskvalitet for alle kjønn
Eygló Harðardóttir, Islands sosial- og boligminister med ansvar for likestillingsspørsmål, konstaterer at likestillingen bidrar til økt livskvalitet på flere områder for så vel kvinner som menn.

– Alle har fordel av et arbeidsmarked som ikke er oppdelt på basis av kjønnsstereotypier. Det samme gjelder når vi etterstreber en omsorgspolitikk som gir menn mulighet til å lære sine barn å kjenne og ta hånd om dem. Vold mot kvinner er et tredje område der vi ikke kommer videre uten at mennene selv aktivt tar stilling mot volden, sier Eygló Harðardóttir.

Norges representant, statssekretær Hans Brattskar, framhever ansvarsspørsmålet spesielt og understreker at mennenes ansvar er nøyaktig like stort som kvinnenes.

– Menn innehar ofte maktposisjoner og er derfor viktige forandringsaktører i arbeidet med å bekjempe ulikestilling og diskriminering av kvinner, sier Brattskar.