Seks av ti overføringsflyktninger kommer fra Syria

Seks av ti overføringsflyktninger er syrere, viser SSB-tall.
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
Ved inngangen til 2021 bodde det 42.000 overføringsflyktninger i Norge. Det utgjør 16 prosent av alle som har kommet til Norge med flyktningbakgrunn.

Over halvparten av overføringsflyktningene kommer fra enten Syria, Iran, Vietnam eller Irak, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Overføringsflyktninger er personer som har flyktet fra sitt hjemland og som har blitt overført til et tredje land.

Siden 2014 er seks av ti overføringsflyktninger som har kommet til Norge fra Syria.

Nesten halvparten av overføringsflyktningene er under 18 år når de kommer til landet, og andelen unge er økende, heter det i en ny rapport fra SSB.

Utlendingsdirektoratet meldte tidligere denne måneden at 793 av rundt 1.000 afghanere som kom til Norge etter at Taliban overtok makten, har fått status som overføringsflyktninger.